Ansigtet

I de 7 af 8 ribbekryds i hvælvene er der malet en blomst, men i andet hvælv sydskibet er der malet et ansigt både en face, som jo er forbeholdt Gud og Kristus, og med åben mund og tungerækkende hvilket viser at det er meget spottende person. Det er en gåde hvorfor dette ansigt er afbildet.
På dette tidspunkt, hvor få kunne læse, blev visdom overvejende formidlet mundtligt d.v.s ved hjælp af tungen og ud igennem munden. Kunne det være muligt at denne person i stedet for at spotte er fortælleren af Fanefjord Kirkes billedbibel??